TetraPak (Tetra Pak)

TetraPak / Tetra Pak ( transport tetrapaku )

Czy wiesz jak skomplikowany jest recykling kartonów po sokach i mleku? Jesteśmy specjalistami w transporcie tetrapaku, jednego z najbardziej wymagających surowców wtórnych.

Czym jest tetra pak?

Tetrapak to wielowarstwowy materiał, składający się z papieru, folii aluminiowej i tworzyw sztucznych. Rocznie na świecie produkowane są miliardy opakowań tetrapak, z czego znaczna część trafia do recyklingu. Przetworzenie tetrapaku jest bardziej skomplikowane niż innych surowców, ale jest możliwe dzięki nowoczesnym technologiom recyklingowym. Z przetworzonego tetrapaku można uzyskać nowe materiały papiernicze oraz aluminium.

Proces Transportu Tetra Paku w kilku krokach:

1. Zbieranie i sortowanie:
Zużyte opakowania Tetrapak są zbierane z różnych źródeł, takich jak punkty recyklingu, kosze na śmieci, oraz zakłady przetwórcze.

2. Zmniejszanie objętości:
Aby zmniejszyć objętość i ułatwić transport, Tetrapaki są prasowane w baloty przy użyciu pras hydraulicznych. Kompaktowanie pozwala na optymalizację przestrzeni ładunkowej i obniżenie kosztów transportu.

3. Transport:
Sprasowane baloty Tetrapaku są ładowane na ciężarówki, kontenery morskie lub wagony kolejowe, w zależności od odległości i dostępnych środków transportu. Ciężarówki są zazwyczaj używane na krótkie dystanse, natomiast kontenery morskie i wagony kolejowe na dłuższe trasy lub eksport.

4. Przechowywanie:
Przed dalszym przetworzeniem baloty mogą być przechowywane w magazynach lub na placach składowych. Ważne jest, aby miejsce przechowywania było zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi.

5. Przetwarzanie:
Ostatecznym etapem jest dostarczenie balotów Tetrapaku do zakładów przetwórczych, gdzie są one rozpakowywane i poddawane recyklingowi. Proces ten obejmuje oddzielanie warstw papieru, aluminium i polietylenu, które są następnie przetwarzane na nowe produkty.

 

Zadawane przez Was pytania:

Gdzie wyrzucać opakowania Tetra Pak?
Opakowania Tetra Pak należy wyrzucać do pojemników na odpady segregowane, oznaczonych jako „metale i tworzywa sztuczne” lub „opakowania wielomateriałowe”. Ważne jest, aby sprawdzić lokalne wytyczne dotyczące segregacji, ponieważ zasady mogą się różnić w zależności od regionu.

Co należy zrobić z opakowaniem typu Tetra Pak?
Przed wyrzuceniem opakowania Tetra Pak, należy je dokładnie opróżnić, wypłukać wodą i zgnieść, aby zmniejszyć jego objętość. Taka procedura ułatwia proces recyklingu i zapewnia efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni w pojemnikach na odpady.

Czy Tetra Pak jest ekologiczny?
Tetra Pak posiada pewne cechy ekologiczne, takie jak możliwość recyklingu i produkcja z surowców odnawialnych. Jego wpływ na środowisko zależy jednak od skuteczności lokalnych systemów recyklingu oraz praktyk konsumenckich w zakresie segregacji odpadów.

Czy Tetra Pak to plastik?
Tetra Pak nie jest w pełni plastikiem; jest to opakowanie wielomateriałowe, które składa się z warstw papieru, aluminium i polietylenu. Ta kombinacja materiałów zapewnia trwałość i funkcjonalność, ale również wymaga specjalistycznego procesu recyklingu.

Gdzie wyrzucać brudne kubki po jogurtach?
Brudne kubki po jogurtach należy wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane, jeśli nie można ich dokładnie opróżnić i wypłukać. W przypadku, gdy kubki są czyste lub można je wypłukać, powinny trafić do pojemników na plastik zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi segregacji odpadów.