Złom

Złom – Surowiec wtórny

Złom metalowy, zarówno stalowy, jak i aluminiowy, jest niezwykle wartościowym surowcem wtórnym. Rocznie na świecie produkuje się około 1,3 miliarda ton stali, z czego znaczna część pochodzi z recyklingu złomu. Recykling złomu metalowego pozwala na odzyskanie cennych metali, które mogą być ponownie wykorzystane w produkcji.

Przetworzony złom metalowy może być wykorzystany do produkcji nowych produktów metalowych, takich jak samochody, budynki, a nawet urządzenia elektroniczne. Recykling złomu pozwala na zaoszczędzenie dużej ilości energii, która byłaby potrzebna do wydobycia i przetworzenia surowców naturalnych. Każda tona przetworzonego złomu pozwala zaoszczędzić około 1,5 tony rudy żelaza i 0,5 tony węgla.

Transport Złomu

Proces transportu złomu w EMMAR rozpoczyna się od kontaktu z naszym zespołem. Ustalamy szczegóły zlecenia, w tym rodzaj i ilość złomu oraz harmonogram odbioru.

Baza wiedzy:

Czy złom to surowiec wtórny?
Tak, złom jest surowcem wtórnym, ponieważ pochodzi z recyklingu i odzysku metalowych przedmiotów. Złom obejmuje różnorodne materiały metalowe, które mogą być ponownie przetworzone i użyte do produkcji nowych wyrobów, co przyczynia się do ochrony środowiska i zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych.

Czego nie można oddać na złom?
Na złom nie można oddać materiałów niebezpiecznych, takich jak azbest, chemikalia, materiały radioaktywne oraz urządzenia zawierające substancje szkodliwe dla środowiska. Ponadto, niektóre rodzaje plastików i elektroniki, które nie są łatwe do przetworzenia, również mogą być wykluczone.

Czy metalowe puszki są surowcem wtórnym?
Tak, metalowe puszki są surowcem wtórnym, ponieważ mogą być zbierane, przetwarzane i ponownie wykorzystane. Recykling metalowych puszek, takich jak te wykonane z aluminium czy stali, pozwala na oszczędność energii i zasobów naturalnych.

Jak dzielimy złom?
Złom dzielimy na złom żelazny (stalowy i żeliwny) oraz złom nieżelazny (metale kolorowe, takie jak miedź, aluminium, mosiądz). Dodatkowo, złom może być klasyfikowany jako złom lekki i ciężki w zależności od jego gęstości i wielkości elementów.

Co można oddać na złom?
Na złom można oddać szeroki zakres metalowych przedmiotów, w tym stare samochody, części maszyn, rury, blachy, kable, narzędzia, a także różne urządzenia metalowe. Ważne jest, aby te przedmioty były wolne od niebezpiecznych substancji i w miarę możliwości posortowane według rodzaju metalu.

Czy pralkę można oddać na złom?
Tak, pralkę można oddać na złom, ponieważ zawiera dużą ilość metali, takich jak stal i aluminium, które mogą być przetworzone. Przed oddaniem pralki na złom warto upewnić się, że jest ona opróżniona z wszelkich płynów i innych niebezpiecznych materiałów.